Σάββατο 12 Απριλίου 2014

Διαφάνεια και Λογοδοσία

Απολογισμός Δημοτικής κοινότητας

Πιστεύω μου είναι ότι η Λογοδοσία ΠΡΕΠΕΙ να είναι κύριο χαρακτηριστικό κάθε Διοίκησης και ιδιαίτερα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννιτών και ο Πρόεδρος του δεν έχουν οικονομικές αρμοδιότητες, ακόμη και η λογοδοσία για τις δραστηριότητες τους είναι σημαντική.

Λόγω των επικείμενων Δημοτικών Εκλογών δεν μπορέσαμε να κάνουμε και δημόσιο ανοιχτό απολογισμό όπως θα θέλαμε.

Για  ενημέρωση όλων των Δημοτών των Ιωαννίνων για το έργο του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννιτών συντάχθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο ο παρακάτω Απολογισμός  του έτους 2013.

*************

Πρόγραμμα δράσης 2014

Μία Δημοτική Αρχή και Εκλεγμένο Συμβούλιο πρέπει να λειτουργεί με Προγραμματισμό και Σχέδιο.

Στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννιτών, ακολουθησα αυτή την αρχή.

Ο Προγραμματισμός Δράσης για το έτος 2014 εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο και αποτελεί τον Οδικό Χάρτη των δράσεων μας για το τρέχων έτος.

Οι επικείμενες εκλογές διαφοροποίησαν τη λειτουργία μας αλλά θα κάνουμε κάθε προσπάθεια  υλοποιήσης μέχρι το τέλος της θητείας μας.

  

Δεν υπάρχουν σχόλια: