Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2010

ΜΑΖΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
Θέλω να δουλέψω  μαζί με το Δήμαρχο Φίλιππα Φίλιο και τους άλλους συναδέλφους της Δημοτικής Παράταξης "Ενότητα Πολιτών, Νέα - Γιάννενα" 
για:

Διαχείριση των υποθέσεων του Δήμου με διαφάνεια,  εντιμότητα και κοινωνική λογοδοσία.

Λήψη των αποφάσεων με διαβούλευση και κοινωνική αποδοχή από τους πολίτες χωρίς πολιτικές και κοινωνικές διακρίσεις.

Βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών (κυκλοφοριακό, καθαριότητα, πεζοδρόμια, αισθητική αποκατάσταση της πόλης  κ.α.)

Ισόρροπη ανάπτυξη όλων των γειτονιών της πόλης .

Αναδιοργάνωση και ενεργοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τους πολίτες.

Λειτουργία των Δημοτικών Επιχειρήσεων με κριτήρια κοινωνικά και οικονομικά.

 Προσέλκυση πόρων από Ευρωπαϊκές και Εθνικές πηγές χρηματοδότησης.


Υποστήριξη από το Δήμο των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που θα δημιουργούν απασχόληση και υγιή οικονομική δραστηριότητα.

Στήριξη των επαγγελματικών προσπαθειών των νέων. 

Βοήθεια στους πολίτες με την εφαρμογή ενεργούς κοινωνικής πολιτικής για την εργαζόμενη μητέρα, τους ηλικιωμένους και  τα άτομα με κοινωνικές ανάγκες.


Εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης των πρωτοβουλιών των νέων και τις ένταξης τους στο σύγχρονο μαθησιακό, τεχνολογικό και επαγγελματικό περιβάλλον (Χρήση του Ίντερνετ, Πολιτιστικές πρωτοβουλίες, Κατάρτιση και επαγγελματική ένταξη).

Αυτοδιοίκηση διεκδικητική για να αντιμετωπισθούν επιτέλους τα μεγάλα προβλήματα της πόλης και του Νομού (Πολεοδομική Ανασυγκρότηση του Λεκανοπεδίου, Αναβάθμιση του Αεροδρομίου, Παράκαμψη της Πόλης, Οδικοί άξονες, Προστασία της Λίμνης, X.Y.T.A. κ.α.).

Ουσιαστική σύνδεση της πόλης με τους εκπαιδευτικούς και πολιτισμικούς φορείς που λειτουργούν στην περιοχή μας όπως  το Πανεπιστήμιο, τα ΤΕΙ, την Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Πολιτιστικούς Συλλόγους κ.α.

Γιώργος Ζάχος
Υποψήφιος Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων 

Δεν υπάρχουν σχόλια: