Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012

Για το ΠΑΣΟΚ και την Σοσιαλδημοκρατία


Για το ΠΑΣΟΚ και τη Σοσιαλδημοκρατία

Η ιστορία έλαχε στο ΠΑΣΟΚ να αναλάβει την κυβερνητική ευθύνη με μία οικονομία υπό κατάρρευση και με πολλά οικονομικά, διαρθρωτικά και κοινωνικά προβλήματα.
Τα προβλήματα αυτά ήταν κληρονομιά και ευθύνη και της προηγούμενης κυβερνητικής θητείας του, αλλά τη μεγαλύτερη ευθύνη είχε η ΝΔ που στην τελευταία πενταετή διακυβέρνηση της και ενώ έβλεπε την οικονομική καταιγίδα που πλησίαζε,  με την αδράνεια και τις πολιτικές της όχι μόνο δεν προετοίμασε την άμυνα μας αλλά την χειροτέρευσε.
Στην αγωνιώδη προσπάθεια να αποφύγει την χρεοκοπία και κάτω από την ασφυκτική πίεση των δανειστών της, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ακολούθησε πολιτικές που σε ιδεολογικό επίπεδο ήταν κοντά στις πολιτικές των Συντηρητικών Κομμάτων της Κεντροδεξιάς.
Μετά από δύο χρόνια κυβερνητικής θητείας το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται, , ιδεολογικά κουρασμένο και αποπροσανατολισμένο, πολιτικά αποδυναμωμένο και οργανωτικά διαλυμένο.
Το ερώτημα αφορά τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και την Ευρωπαϊκή Αριστερά συνολικά: Πως μπορεί να διαφοροποιηθεί και να εφαρμόσει φιλολαϊκή πολιτική κάτω από την αμείλικτη οικονομική πραγματικότητα και όταν την Ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική στην οποία στηριζόμαστε, υπαγορεύει η Κεντροδεξιά καθώς οι 23 από τις 27 Κυβερνήσεις της Ευρώπης ανήκουν  σε αυτή;  Αν και τα περιθώρια μιας άλλης πολιτικής είναι περιορισμένα το μεγάλο λάθος της κυβερνητικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ ήταν ότι στην προσπάθειά του να αποφύγει τη χρεοκοπία και να παραμείνει η Ελλάδα στη ζώνη του  Ευρώ έχασε την ψυχή του. Ξέχασε ότι ένα Ευρωπαϊκό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα θα πρέπει να έχει εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους αλλά οι πολιτικές για την επίτευξη τους θα πρέπει να έχουν πάντα ως κέντρο την Κοινωνική Συνοχή, την Κοινωνική Δικαιοσύνη και τη στήριξη των μη προνομιούχων. Αυτά παραμέλησε και αυτά πληρώνει. Αυτά πρέπει να γίνουν ξανά τα κυρίαρχα στοιχεία μιας  νέας πολιτικής του ταυτότητας.
Για να πετύχει αυτά πρέπει το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει και να προχωρήσει σε:
 • Ριζική ανανέωση σε άτομα, πρακτικές και νοοτροπίες σε κάθε επίπεδο,  χωρίς να αποκλείεται και η επανίδρυσή του.
 • Επαναδιατύπωση της ιδεολογικής του ταυτότητας ως ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα.
 • Ανάδειξη των ιδεολογικών και πολιτικών του διαφορών με τα Δεξιά και Κεντροδεξιά κόμματα και ανάπτυξη συμμαχιών με τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και της Οικολογίας.
 • Σύγκρουση με το οικονομικό-κοινωνικό κατεστημένο και τα διαπλεκόμενα ΜΜΕ
 • Εξοβελισμό και καταδίκη των στελεχών του που με τις πρακτικές και τις συμπεριφορές τους πρόσβαλαν και έθιξαν τους πολίτες και την παράταξη.
 • Διαβούλευση και συζήτηση με τους πολίτες για τη διαμόρφωση πολιτικών που θα έχουν σαφές φιλολαϊκό πολιτικό στίγμα με ευαισθησία και σε συμπόρευση μαζί τους.
 • Διατύπωση ξεκάθαρων θέσεων και εφαρμογή πολιτικών στήριξης των οικονομικά και κοινωνικά αδύναμων.
 • Διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού οικονομικού μοντέλου με αξιοποίηση όλων των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας μας.
 • Καταδίκη των προσωπικών και καιροσκοπικών πρακτικών με συγκεκριμένες δράσεις και κύρια με αυτές της λαϊκής συμμετοχής σε κάθε επίπεδο.
 • Προσαρμογή της πολιτικής και οργανωτικής του λειτουργίας στις σύγχρονες κοινωνικές πρακτικές και ενθάρρυνση της νεωτερικότητας και της συμμετοχής των νέων και των αδρανοποιημένων δυνάμεων της κοινωνίας.  
 • Καθιέρωση διαδικασιών διαφάνειας, λογοδοσίας και δημοκρατικής λειτουργίας σε κάθε επίπεδο

Για να γίνουν αυτά το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη από Ηγετική Ομάδα και Πρόεδρο που θα τα πιστεύει και θα έχει τις ικανότητες να τα υλοποιήσει. Η επιλογή της ομάδας και ιδιαίτερα του Προέδρου είναι κρίσιμη και πρέπει να γίνει το ταχύτερο.
 
Με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην κοινωνία, πολιτικοί σχηματισμοί, κόμματα και κινήματα  που δεν αφουγκράζονται τα σημεία των καιρών, και αδιαφορούν για τα προτάγματα και τις ανάγκες των πολιτών  κινδυνεύουν με πολιτικό και ιδεολογικό αφανισμό.


Γιώργος Ζάχος
Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννιτών
www.gzachos.gr

Δημοσιεύτηκε στον "Ηπειρωτικό Αγώνα" 12-1-2012


Δεν υπάρχουν σχόλια: