Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2009

Ευρωπαϊκές Διαβουλεύσεις Πολιτών

Στην πορεία προς τις Ευρωεκλογές του 2009, οι Ευρωπαϊκές Διαβουλεύσεις Πολιτών 2009 (ECC 2009) δίνουν στους πολίτες φωνή στη συζήτηση για το πώς να ανταποκριθούν στην τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, παρέχοντας τους μια πλατφόρμα για ένα πανευρωπαϊκό διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης.

Η ECC 2009, μας δίνει την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στη συζήτηση για το πώς μπορεί η ΕΕ να διαμορφώσει το οικονομικό και κοινωνικό μας μέλλον σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, λαμβάνοντας μέρος σε μία συζήτηση σε απευθείας σύνδεση στους εθνικούς δικτυακούς τόπους που ξεκίνησαν την λειτουργία τους σε κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο μιας διαδικασίας που θα κορυφωθεί με μια σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων πολιτών τον Μάιο του 2009.

Οι εθνικές ιστοσελίδες μας δίνουν την ευκαιρία να συζητήσουμε και να μοιραστούμε τις απόψεις μας σχετικά με αυτό το κρίσιμο θέμα, και να συμβάλουμε στην ανάπτυξη προτάσεων για την εθνική και την ευρωπαϊκή χάραξη πολιτικής. Οι ιδέες μας θα ενσωματωθούν στις εθνικές διαβουλεύσεις που θα διεξαχθούν στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ το Μάρτιο, με τη συμμετοχή περίπου 1500 πολιτών από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Το αποτέλεσμα όλων αυτών των συζητήσεων θα παραδοθούν στους φορείς χάραξης πολιτικής στη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων πολιτών τον Μάιο.

Όλοι μπορούν να συμβάλουν στη συζήτηση στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: www.european-citizens-consultations.eu/gr.
Μπορείτε επίσης να ενταχθείτε στην ομάδα του Facebook αφιερωμένη στις “Ευρωπαϊκές Διαβουλεύσεις Πολιτών 2009"

Δεν υπάρχουν σχόλια: