Σάββατο 12 Απριλίου 2014

Θεσμικές παρεμβάσεις

Πάγια άποψη μου είναι ότι μια Δημοτική Αρχή πρέπει να θεσμοθετεί Κανόνες που θα συντάσσονται μετά από διαβούλευση με τους Δημότες.

Οι Κανόνες αυτοί με την Μορφή Κανονιστικών Αποφάσεων θα  εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο θα διασφαλίζουν καθαρούς όρους συναλλαγών των πολιτών με τις Δημοτικές Αρχές και Υπηρεσίες του Δήμου. Μόνο με την θεσμοθέτηση πάγιων κανόνων θα εξαλειφτεί η συναλλαγή και η κακοδιοίκηση.

*************


Εισήγηση κανονιστικής διαφήμισης
Η υπαίθρια διαφήμιση, όπως εφαρμόζεται στην Χώρα μας, είναι συχνά όχι μόνο πηγή οπτικής ρύπανσης και αισθητικής υποβάθμισης του δημοτικού και του δημόσιου κοινόχρηστου γενικά χώρου αλλά και φυσικής ρύπανσης με την αλόγιστη κατανάλωση εντύπων πάσης φύσεως (ένθετα, σάντουιτς κ.λ.π). 

Για τη θεσμική αντιμετώπιση του ζητήματος της αφισσορύπανσης ετοίμασα και εισηγήθηκα στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννιτών Κανονιστική Απόφαση για τη Δημόσια Διαφήμιση και την Δημόσια Προβολή των Ιδεών. 

Το Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε την εισήγηση μου που προωθήθηκε στα αρμόδια όργανα του Δήμου για ψήφισή του Κανονισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το σχετικό Κείμενο παρατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο:
Κανονιστική διαφήμισης

*************
Μια σημαντική έλλειψη κανονιστικής απόφασης αφορά τη λειτουργία των Δημοσίων Κοιμητηρίων.
Για το λόγο αυτό ετοίμασα και εισηγήθηκα στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννιτών «Κανονιστική Απόφαση για τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων». Το Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε την εισήγηση μου που προωθήθηκε ήδη στα αρμόδια όργανα του Δήμου για ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Το σχετικό κείμενο παρατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο:
 Κανονιστική κοιμητηρίων

*************

Παρέμβαση για την οργάνωση του Δημοτικού Αρχείου
Η διάσωση της ιστορικής μνήμης της πόλης των Ιωαννίνων είναι μια πολύ σημαντική ευθύνη μιας Δημοτικής Αρχής. Για τον λόγο αυτό ζήτησα την υλοποίηση παρεμβάσεων για την αποτελεσματική οργάνωσης και λειτουργία του Δημοτικού Αρχείου των Ιωαννίνων:  
Επιστολή Δημοτικό Αρχείο

*************

Διαδικασία έκδοσης προεγκρίσεων και αδειών
Για την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας έκδοσης προεγκρίσεων και αδειών μουσικής στο Δήμο, πρότεινα συγκεκριμένη και σαφή διαδικασία που εξασφαλίζει καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων δημοτών και νομιμότητα στις σχετικές αποφάσεις:
Διαδικασία προεγκρίσεων Ίδρυσης Καταστημάτων ΥΕ και Αδειδοτήσεων Χρήσης Μουσικής

*************

Αίτημα για ονομασία οδού Εσάτ Πασά
Είμαι δίπλα στους δημότες και επιδιώκω να εισακούονται όλα τα αιτήματά τους, συζητώντας μαζί τους και κάνοντας κάθε απαραίτητη κίνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους: Οδός Εσάτ Πασά

Δεν υπάρχουν σχόλια: